עדכונים
  • המושבה הגרמנית מוארת עד 20.1 מוזמנים!
  • תודה שבאתם לחגוג איתנו. נפגש בדצמבר 2018!

חמודי גנאם - איסוף עצמי

14-12-2017
גלריית בית הגפן

חמודי גנאם

נולד בחיפה, 1986

חי ויוצר בחיפה

זהות אישית לא מסומנת, 2017

צילום מיקרוסקופי

 

האם ניתן להתגבר על ההיבטים הפוליטיים והחברתיים המבנים את הזהות והאישיות שלנו? האם נוכל להתחמק מהגדרות של מגדר, גזע ומעמד? השאלות הללו עומדות בבסיס המחקר המדעי-צילומי של חמודי גנאם, זהות אישית לא מסומנת (2017-). האמן מגדל במעבדה חיידקים שנלקחו מאנשים שונים, מתעד אותם במצלמה מיקרוסקופית ומגדיל את התצלומים. התוצאה היא סוג ייחודי של דיוקן אישי: בניגוד למקובל בצילומי דיוקן, הדיוקנאות שיוצר גנאם לא מספרים לנו דבר על הזהות החברתית של המצולם, אך בה בעת הם אינטימיים ויחידאיים. באמצעות פעולה זו מנסה האמן לגבש דיוקן מסוג חדש: דיוקן שמתאים לעולם שבו ההשתנות המתמדת והבלתי צפויה של הזרמים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שמקיפים אותנו מרחיקה אותנו מעצמנו.

מופעים מומלצים